Estetisk tandvård är ett generellt begrepp och oftast talar man då om kronor, broar, fasader och blekning. Man gör broar för att ersätta en eller flera tandluckor. 

En krona görs idag oftast helt i porslin och görs på indikationen när det tex är en stor fraktur på tanden och man behöver ett mer hållfast alternativ än vad en fyllning kan erbjuda.  En krona görs oftast av både estetiska och funktionella skäl.

Fasader görs uteslutande på framtänder och då slipar man endast på delar av tanden och ersätter dessa med porslinsfasader. Denna behandling görs när man vill förbättra estetiken på sina egna tänder.  Men ibland kan det räcka med en fyllning i komposit för att åstadkomma ett mer estetiskt resultat.

Med tiden blir tänderna ofta mer eller mindre missfärgade av b.la te, tobak, kaffe och vin. Man kan i många fall återfå en ljusare ton på sina tänder tack vare blekning. Den sortens blekning vi gör på kliniken är både säker och smidig.