Fasader, kronor och broar görs idag i mycket hållfast och estetiskt poslin. Vanligast idag är att det ej går att se att det är en porslinstand. Man gör broar för att ersätta en eller flera tandluckor. Detta för att återfå full tuggfunktion i ett bett samt ibland av även estetiska skäl-att man vill "fylla igen" en tandlucka.  En krona  görs på indikationen när det tex är en stor fraktur på tanden och man behöver ett mer hållfast alternativ än vad en fyllning kan erbjuda.  En krona görs oftast av både estetiska och funktionella skäl.

Fasader görs uteslutande på framtänder och då slipar man endast på delar av tanden och ersätter dessa med porslinsfasader. Denna behandling görs när man vill förbättra estetiken på sina egna tänder.  

Man behöver göra några fler besök hos tandläkaren när man gör fasader, kronor och broar eftersom det är en mer avancerad behandling. Vid framställning av dessa krävs samarbete med tandtekniker. Vi använder bara seriösa, duktiga och svenska tandtekniska laboratorier.