Prislista på de vanligaste åtgärderna samt förklaring om högkostnadsskydd, allmänt tandvårsbidrag och referenspris.

 • Basundersökning av tandläkare ( inkluderar 4 st sedvanliga röntgenbilder) 915 kronor.
 • Tandstensbortagning och polering ( ej om tandköttsfickor) 475-800kronor.
 • Mer omfattande tandstensbortagning och rengöring ( tandköttsfickor) 595-1425kronor.
 • Kompletterande röntgenbilder (från en bild till bilder på hela bettet vid större behov) 75-915kronor.
 • Fyllningars pris beror på vilken tand och hur många ytor som behöver lagas så det varierar från enklaste lagningen på 895 kronor till största och mest omfattande lagningen på 1995kr.
 • Porslinskrona (tandteknikerframställd) kostar 7300 kronor inklusive allt material.
 • Vanliga tanduttagningar (som ej kräver operation) ligger mellan 1285-2060kr.
 • När man gör rotbehandlingar (rensning och rotfyllning) beror priset på antalet kanaler och på behandlingens komplexitet och priset varierar från 3985-6460. 
 • Blekning inklusive material (blekskenor och blekmedel för en vecka) per käke är 1500kronor. Normalt bleker man både över-och underkäken så då blir det totalt 3000kr.
 • Bettskena 4995kronor.

Många av dessa behandlingar ingår i högkostnadsskyddet (enbart estetisk tandvård, tex blekning, ingår inte).

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris* överstiger 3 000 kronor.

 • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
 • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Referenspris = för varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material. Referenspriset fastställs av staten. Tandläkaren är inte bunden av referenspriset utan kan ta ut ett pris som är högre eller lägre.

Tandvårdsstödet har två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd.

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

 • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 65 är bidraget 150 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.

Läs mer om detta på försäkringskassans hemsida här 

Flera åtgärder kan bli aktuella vid ett besök. Hos oss får du ett terapiförslag och ett kostnadsförslag. Vid omfattande behov så behövs alltid en basundersökning föregå terapiplan och kostnadsförslag.